นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร 200 หลังคาเรือน ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอปากช่อง หลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับชลประทานเพื่อระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พ้นจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งจะต้องเร่งรัดในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนราษฎรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซม ประเมินความเสียหาย ซึ่งหากเงินช่วยเหลือไม่พอให้ร้องขอมาที่ทางจังหวัด อีกทั้งต้องมีการฟื้นฟูถนนเส้นทางต่างๆที่ถูกน้ำท่วม รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตร โดยขณะนี้ทางสำนักงานเกษตร ได้มีการออกสำรวจในพื้นที่ดูความเสียหายเพื่อจะของบมาทางจังหวัดเพื่อเยียวยา คาดการณ์ว่าเงินทางจังหวัดไม่เพียงพอจะต้องมีการขอไปทางส่วนกลาง ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ร้องขอไปอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในระยะสั้น ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพูดคุย หามาตรการป้องกันน้ำท่วม ป้องกันแต่ละจุดที่มีการท่วมซ้ําซาก ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมในทุกจุดได้ก็ตาม แต่ต้องมีการป้องกันพื้นที่น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ ในส่วนของโครงการแก้มลิงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหา ในระยะยาว โดยเฉพาะเส้นลำตะคอง กำลังหาพื้นที่เพื่อจะทำแก้มลิง แต่ติดปัญหาพื้นที่ที่ขุดค่อนข้างยาก ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดจะมีงบประมาณในการทำแก้มลิง โดยจะตัดน้ำจากลำห้วยไผ่ ที่ไหลมาจากอำเภอสีคิ้ว ต่อมาทางอำเภอสูงเนินและเข้าท่วมที่เสมา และลงมาสมทบกับลำตะคอง โดยจะเอาน้ำไว้ที่อำเภอสีคิ้ว ที่ตำบลหนองบัวน้อย ตัวจะอนุมัติงบประมาณ 10 ล้านเพื่อสร้างแก้มลิงบริเวณดังกล่าว ส่วนฝั่งขวาของลำตะคอง   กำลังหาที่ดินในการทำแก้มลิง ขณะนี้ยังไม่มีที่ที่เหมาะสม เขื่อนลำพระเพลิง หลังจากน้ำได้ไหลลงมาจะไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ของประชาชน การทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำค่อนข้างจะยากลำบาก

 

นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดระบายน้ำที่จะต้องมีการขุดลอกทั้งลำตะคองลำพระเพลิงและลำน้ำมูลเพื่อให้น้ำไหลโดยสะดวก ในส่วนพื้นที่ 3 อำเภอที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ จะต้องมีการคำนวณกับชลประทานเพื่อลดระดับน้ำลงโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร โดยมีการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 354 ล้านคิว ซึ่งคาดการณ์ว่าน้ำจำนวนดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง แต่ติดตรงว่ายังท่วมบ้านเรือนของประชาชนอยู่จึงต้องมีการลดระดับน้ำลง แต่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาได้เยอะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ที่เก็บเกี่ยวข้าวอยู่ในขณะนี้ เพิ่งคาดการณ์ว่าจะรอให้พี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วแล้วค่อยระบายน้ำออกมา โดยวันนี้ก็มีการระบายน้ำออกมา วันละประมาณ 4 แสนคิว ซึ่งคาดการณ์ว่าน้ำจะคงระดับอยู่ในช่วงนี้ซักระยะหนึ่ง

 

ฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงน้ำท่วมนี้ยังเป็นหน้าที่ของทางราชการที่ต้องไปดูความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนโดยทางจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะไม่สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกหลังคาเรือนทุกจุด ก็ได้มีการเร่งรัดให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลบ้านเรือนถนนและสาธารณประโยชน์เรื่องของการเยียวยาการเกษตร อยากให้ประชาชนเข้าใจอาจจะล่าช้าบ้างเพราะอยู่ของขั้นตอนของทางราชการ โดยเฉพาะการขอเงินเยียวยาภาคเกษตร ซึ่งหากเงินของทางจังหวัดไม่เพียงพอจะต้องมีการร้องขอไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ โดยทางจังหวัดห่วงใยและเอาใจใส่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา