วันที่ 16 ก.ย. 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 22 เพื่อแก้ไขปัญหาการขนสินค้าไทย-เมียนมา โดยอนุญาตให้รถตู้ขนสินค้า ข้ามมาขนสินค้าอุปโภคบริโภคในฝั่งไทย สามารถเข้ามารับสินค้าตามโกดังสินค้าในเขต อ.แม่สายได้ แต่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทาง จ.เชียงราย เคยมีประกาศฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ก.ย.2563 ที่ผ่านมากำหนดให้รถตู้ขนสินค้าของชาวเมียนมามักข้ามมาหาซื้อสินค้าในฝั่งไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 คัน/วัน และข้ามมาซื้อสินค้าเฉลี่ยวันละกว่า 400-500 เที่ยว ห้ามขับผ่านด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ดังกล่าวเข้าสู่ชั้นในของประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 และกำหนดให้มีการขนถ่ายสินค้าจากรถที่ไปรับสินค้าจากโกดังกันบริเวณด่านพรมแดน

อย่างไรก็ตามในการเจรจาหารือระหว่างคณะของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายและนายซาน เมี่ยซอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่สาย ทางการท้องถิ่นเมียนมาแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะจะทำให้เกิดต้นทุนในการขนและเปลี่ยนถ่ายสินค้ามากขึ้น และยังอ้างเรื่องรถบรรทุกสินค้าของไทย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้างฯลฯ ก็ได้ข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีการดำเนินมาตรการห้ามรถยนต์ตู้ของเมียนมา ก็ควรใช้การห้ามรถบรรทุกของไทยหรือให้มีการเปลี่ยนถ่ายคนขับบริเวณด่านพรมแดนก่อนเข้าสู่ชั้นในของ จ.ท่าขี้เหล็ก เช่นกัน รวมทั้งให้ความเห็นว่าอาจจะเสนอให้มีการปิดด่านพรมแดนเพียงแห่งเดียวที่เหลือนี้หากว่าตกลงกันไม่ได้

ดังนั้น คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 22 ระบุว่าให้รถตู้ขนสินค้าจากประเทศเมียนมาสามารถเข้ามารับสินค้าในเขต อ.แม่สาย ได้เป็นเวลา 1 วันและจำกัดจำนวนไม่ให้เกิน 168 คัน และอนุญาตให้มีคขับและคนติดตามมากับรถไม่เกิน 1 คน เมื่อขับมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทยให้มีการเปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยหรือคนเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศและไม่เคยกลับประเทศเมียนมาในช่วงที่มีการระบาดของโรค จากนั้นให้ขับเข้ามารับสินค้าตามจุดที่แจ้งภายใต้การควบคุมของ ศปก.อ.แม่สาย ส่วนคนขับเดิมให้รออยู่ที่จุดคอยตรงด่านพรมแดนโดยมีการกำหนดจุดและมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ให้ทางสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สาย ได้เข้าร่วมคัดกรองและทำความสะอาดยานพาหนะที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมาอย่างเข้มงวดด้วย ประกาศยังแจ้งระวางโทษกรณีการฝ่าฝืนว่าจำคุกเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

บัณฑิตย์  พันธ์พลากร  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงราย