วันที่ 15 พ.ค. 2563 พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วยกำลังพล ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 

โดยได้รับซื้อปลาทับทิมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้าน วังโปร่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ "ทหารอิ่มท้อง พี่น้องอยู่ได้" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

 

ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้นำปลาทับทิมจำนวนดังกล่าว นำมาประกอบเลี้ยง เป็นเมนูอันเลิศรสให้กับกำลังพลภายในหน่วย ซึ่งสร้างความสุขใจอิ่มท้อง และมีโภชนาการให้กำลังพลทหารภายในหน่วยได้อย่างมาก

 

เมนูเด็ดวันนี้ ทหารบุกถึงบ่อรับซื้อปลา ช่วยเกษตรกรเจอผลกระทบโควิด

 

รวมถึงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้ร่วมผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดต่อครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

เมนูเด็ดวันนี้ ทหารบุกถึงบ่อรับซื้อปลา ช่วยเกษตรกรเจอผลกระทบโควิด

 

------------------------------------

โดย สกาวรัตน์ ศิริมา จ.อุตรดิตถ์

 

เมนูเด็ดวันนี้ ทหารบุกถึงบ่อรับซื้อปลา ช่วยเกษตรกรเจอผลกระทบโควิด