วันนี้ (4 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกคำสั่งลงวันที่ 4 เม.ย.2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยอาศัยอำนาจในม.35 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกอบข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.1) และข้อกำหนดออกตามม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สงขลา จีงมีคำสั่ง ที่มีผลบังคับ วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ที่ปรากฏตามเอกสารคำสั่ง ดังนี้

ด่วน ผู้ว่าฯสั่งปิดเมืองสงขลา ห้ามคนเข้า-ออก

ด่วน ผู้ว่าฯสั่งปิดเมืองสงขลา ห้ามคนเข้า-ออก

 

 

                                                                                                                                            

ขณะที่บรรยากาศในเขตเมืองสงขลานั้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยสงขลา  ได้สร้างอุโมงค์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 มาตั้งไว้บนถนนทะเลหลวง หน้าที่ทำการมูลนิธิร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลา ย่านชุมชนวชิรา โดยให้รถที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ วิ่งผ่านอุโมงค์นี้เพื่อฆ่าเชื้อทั้งตัวคนและยานพาหนะไปพร้อมๆกัน โดยใช้น้ำยาที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้มาฉีดเป็นละอองฝอยในอุโมงค์  โดยได้ติดตั้งและทดลองใช้วันนี้เป็นวันแรก      

                                                                                                                                       

นายจารุวัฒน์ ขวัญเกื้อ เลขานุการมูลนิธิร่วมใจกู้ภัยสงขลา กล่าวว่า ต้องการที่จะช่วยเหลือชาวสงขลาให้ปลอดภัยจากโควิด19 จึงได้สร้างอุโมงค์ฆ่าเชื้อนี้ขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับชาวสงขลา

และทางมูลนิธิร่วมใจกู้ภัยสงขลา ยังขาดนำยาฆ่าเชื้อ โดยประชาชนติดต่อร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 312800

                                                                                                                                                   

นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา