วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายวิทยา  ศรีธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางณัตติยา  สีใส รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัด อบจ.นครพนม พร้อมทีมงาน มอบสิ่งของให้กับ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน เพื่อส่งมอบต่อให้ ประชาชน บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในนาม ศูนย์ปฏิบัติการสายด่วนสู้ภัยโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 420 โหล ถุงยังชีพ จำนวน 420 ถุง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 420 หลอด เครื่องเทอร์โมสแกน (เครื่องวัดอุณภูมิ) จำนวน 2 เครื่อง และน้ำมันดีเซล จำนวน 1 ถัง(200ลิตร) หลังผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีคำสั่งปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ประชาชนในหมู่บ้านเกิดอาการวิตกกังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยรวม แต่หลังจากมีหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป นำสิ่งของบริจาคอย่างต่อเนื่อง เสมือนว่าชาวบ้านไม่ถูกทอดทิ้งก็เริ่มมีกำลังใจ จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ปล่อยขบวนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 สู่หมู่บ้านที่อยู่รอบข้างบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 และหมู่ 6 เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน

 

 

 

 

 

 

ด้าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม เปิดเผยว่า นอกจากจะนำสิ่งของมามอบให้กับประชาชนบ้านท่าดอกแก้วที่ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว ทาง อบจ.นครพนม ยังได้จัดตั้งศูนย์สายด่วน อบจ. ต้านโควิด-19 เป็นศูนย์ประสานงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ ชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ โดยผู้ที่ต้องการให้ไปฉีดพ่น สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 042-514666 ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตินี้ โดย อบจ.นครพนม จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ” นายสมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 44 ราย ครบกำหนดติดตาม 21 ราย ผลตรวจยืนยัน 1 ราย ไม่พบเชื้อ 42 ราย รอผลตรวจ 1 ราย การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวนทั้งหมด 32 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 16 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 16 ราย กลุ่มผู้สัมผัสในวันที่ 20 มีนาคม 2563 จำนวน 14 ราย กลุ่มผู้สัมผัสในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย กลุ่มผู้สัมผัสบนเครื่องบิน จำนวน 3 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 3 เมษายน 2563 กลุ่มผู้สัมผันสในวันที่ 21 มีนาคม 2563 จำนวน 9 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 4 เมษายน 2563 กลุ่มผู้สัมผัสครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 เมษายน 2563 จำนวน 9 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 9 เมษายน 2563 สำหรับการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563) รายใหม่ 209 คน จำนวนสะสม 5,371 ราย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 17 ราย

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม