คมชัดลึกออนไลน์ 30 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

หน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:21 น.
รองผู้ว่า,เปิดโครงการ,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 40 ครั้ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน


                      วันนี้ 20 ก.พ.2563 ที่วัดก้อนแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ"จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยนำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชน ถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอคลองเขื่อนกล่าวคำปฏิญาณเทิดทูนสถาบันของชาติ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ยังได้กล่าวฝากถึง แนวทางการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้าน ชุมชน คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความปรองดอง การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพนับถือผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว การช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลา กล้าไม้ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรที่ยากจน โอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนด้วย

ภาพ/ข่าว สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ