คมชัดลึกออนไลน์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของ ปชช.

15 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:50 น.
มุกดาหาร   สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่,,จังหวัดมุกดาหาร
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 67 ครั้ง

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของ ปชช.


 

 

 

 

 

                              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  สมาชิกวุฒิสภา นำโดยพลโท จเรศักดิ์  อานุภาพ รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่ 1 พร้อมด้วย นายเกียว  แก้วสุทอ รองประธานคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น คนที่ 3 นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน โฆษกคณะกรรมาธิการ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และนายรณวริทธิ์   ปริฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ " สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน " ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ

เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยตรงจากประชาชน อันจะนำไปสู่การดำเนินการ ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา  นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความสำคัญ ของการสร้างการรับรู้ บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทย และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีสมาชิกวุฒิสภา รับผิดชอบโครงการทั้ง 4 ภูมิภาค สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พลโท จเรศักดิ์  อานุภาพ  เปิดเผยว่า ที่จังหวัดมุกดาหาร สมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชม และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สหกรณ์โคขุนหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และพัฒนาสหกรณ์โคขุน และเพิ่มศักยภาพการตลาดให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ