ที่ จ.สุพรรณบุรี นายบารมี เที่ยงธรรม ประธานมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ได้นำอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกว่า 1,000 นายประกอบพิธีบวงสรวงปฏิญาณสาบานตนต่อหน้าพระบรมราชานุสรณ์ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวรภพ ฉิมพันธ์ นายก อบต.ไร่รถ นายไพรัช รัชสุระ กำนันตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมพิธีมี ร.ต.อ.สมชาย แก้วบริสุทธิ์ เป็นเจ้าพิธีโดยอาสาสมัครแต่ละอำเภอได้นำเครื่องบวงสรวงพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายวรภพ ฉิมพันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทและข้าวสาร2กระสอบให้กับประธานมูลนิธิเพื่อสนับสนุนในการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์  

มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2538  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย หรือสาธารณภัย เช่นภัยจากการจราจร และ อุบัติภัยต่างๆ โดยทั่วไป ทั้งยังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ลำบากยากไร้  ผู้เจ็บป่วย หรือ ผู้เสียชีวิต โดยการจัดนำส่งสถานพยาบาล หรือ วัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  มี ดร.มุกดา  เที่ยงธรรม  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ  และ ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เป็นที่ปรึกษาฯมีสมาชิก ที่ให้บริการประชาชนอยู่กว่า 1,000 คน และ รถยนต์เสมอกัน (รถยนต์กู้ภัยของมูลนิธิฯ)กว่า 20คัน รวมถึงรถอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง รถดับเพลิง พร้อมรถยนต์ ร่วมบริการประชาชนของอาสาสมัครกู้ภัย อีกกว่า 100 คัน

ทุกปี ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งหน่วยอาสากู้ภัยสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีบวงสรวง ปฏิญาณสาบานตน ต่อหน้าพระบรมราชานุสรณ์ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิก เพื่อปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดเอาทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมาเป็นของตัวเอง และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากใครไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณขอให้มีอันเป็นไป ถ้าหากใครถือปฏิบัติตามคำปฏิญาณขอให้มีแต่ความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการขอพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครกู้ภัยทุกคน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าในงานประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี คืองานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งมูลนิธิฯได้จัดตารางเวรสแตนบายด์ โดยอาสาสมัครกู้ภัยแต่ละอำเภอจะมาประจำจุดบริการประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน และสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอดอนเจดีย์ทุกวันตลอดงาน15วัน

 

 

 

นายบารมี เที่ยงธรรม ประธานมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี กล่าวว่าวันนี้ได้นำอาสาสมัครของมูลนิธิเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนต่อเพื่อหลังจากเสร็จพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสรณ์ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาสาสมัครและครัวที่เข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ด้วยสโลแกนที่ว่าไม่เห็นแก่ตัว ไม่กลัวลำบาก ช่วยคนทุกข์ยาก ลำบากก็ยอม ทุกชีวิตมีค่าเสมอกัน

สำหรับบรรยากาศหลังพิธีสาบานตนเสร็จได้มีการจับฉลากของรางวัลทั้งต่างๆมากมายและที่น่าสนใจคือเปลบอร์ด ซึ่งของรางวัลใหญ่ที่อาสาสมัครทุกคนต้องการและอยากได้เนื่องจากมีประโยชน์มากที่สุด ผลการจับฉลากปรากฎว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเปลบอร์ดคือนายมนตรี ลูกข่ายเขตอำเภอเมือง แต่ก่อนที่จะรับเปลบอร์ด ไปช่วยเหลือคนอื่นให้ปลอดภัยต้องมีการทดสอบคุณภาพด้วยการลงไปนอนเปลตามขั้นตอนการช่วยเหลือก่อนจะช่วยกันยกหามแล้วเขย่าเล่นเอาผู้โชคดีใจคอไม่ค่อยดี หน้าเปลี่ยนสีไปเหมือนกันสุดท้ายแล้วผลการทดสอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี