วันที่3 มกราคม 2563 เวลา 09.30น.ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นายจตุรงค์ พุ่มพวง หรือหนุ่ยหน้าลาย ลูกชายของสมคิด พุ่มพวง  พร้อมกับนายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา พ่อบุญธรรมบ้านแสงตะวัน ได้เดินทางมาพร้อมเอกสาร เพื่อขอดำเนินการ ทำเรื่องการโอนย้ายที่อยู่และทำบัตรประชาชนต่อนายทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานี แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายจตุรงค์ พุ่มพวง ถูกจำหน่ายออกจากระบบทะเบียนราษฎรในภูมิลำเนาเดิม และทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากว่าไม่มีการเคลื่อนไหวทางระบบงานทะเบียนนานเกินกำหนด  พร้อมเข้าพบนายอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อขอคำแนะนำขั้นตอนในการดำเนินการ

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า สำหรับข้อมูลของ “หนุ่ย หน้าลาย” หรือนายจตุรงค์ พุ่มพวง เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร พบว่าชื่อนายจตุรงค์ พุ่มพวง ถูกจำหน่ายออกจากระบบทะเบียนราษฎร เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวทางระบบงานทะเบียน ตั้งแต่เมื่อปี 2543 โดยมีการโอนชื่อย้ายไปยังทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งก็ถูกคัดชื่อออกไปอีกครั้ง แต่เรื่องนี้ก็ไม่เป็นที่หนักใจเพราะว่าจากการพูดคุยทราบข้อมูลของนายจตุรงค์ พุ่มพวง ตั้งแต่เริ่มต้นอายุ 3 ขวบจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ไหนบ้าง

 

 

 

 
 

สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือให้เขามีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรและมีบัตรประจำตัวประชาชนมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกทางทะเบียนราษฎรจะทำเรื่องขอคืนสภาพบุคคลให้นายจตุรงค์ แต่จะคืนได้ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่เขามีอยู่ตามหน่วยงานสถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่เขาอ้างว่าไปอยู่มา เบื้องต้นเราได้รับคำร้องไว้แล้ว

โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการ หลายวัน เพราะหน่วยงานต่างๆ ที่เขาเคยไปอยู่มาต้องทำหนังสือเอกสารรับรองและส่งเรื่องมาที่อำเภอ และ ส่วนที่ 2 ทางอำเภอจะมีการสอบสวนบุคคลต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนายจตุรงค์ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่  สถานศึกษาที่เคยเรียน ครูที่เคยสอน เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน  เพื่อประกอบการพิจารณาในด้านเอกสาร หลังจากได้ดำเนินการ 2 ส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำเรื่องนี้เสนอให้พิจารณาอนุมัติคืนสภาพบุคคล แต่เราต้องขออนุมัติไปยังส่วนกลางของกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

 

 

ด้านนายจตุรงค์  กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจที่ทุกคนได้เมตตาช่วยเหลือ  ในระหว่างช่วงรอทำเอกสารเรื่องการโอนย้ายที่อยู่และการทำบัตรประชาชนนั้นก็จะไปกรุงเทพ เพื่อลบรอยสักที่ใบหน้า  ซึ่งหลังจากที่ตนได้บัตรก็จะบวช แล้วจะไปทำงาน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยเหลือ ตนขอยืนยันว่าจะเป็นคนดีของสังคมและทำงานประกอบอาชีพสุจริต ดังกล่าว

 

 

 

 

นายกฤษดา  จันทร์ดวง  ผู้สื่อข่าว  ภูมิภาค จ.อุดรธานี