วันที่ 24 ธันวาคม  2562 เวลา 13.30 น. ทางคณะอนุกรรมการตรวจกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานพาณิชย์จังหวัด , สำนักงานชั่งตวงวัด , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด   พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคประชาชน ได้ร่วมกันออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านรับจัดกระเช้าของขวัญ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 และตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 

น.ส.ธัญพรหมสรณ์ เต็มวรจันทร์กุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  เปิดเผยว่า การออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่  ตามห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เบื้องต้นยังไม่พบมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แต่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกำชับการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตรวจสอบเลขสาระบบ อย. ติดอยู่ให้ชัดเจน อาหารและยาควรแยกออกจากกัน  เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งของในกระเช้าปลอดภัย

 

 

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคา และรายการสินค้า มีโทษปรับ 10,000 บาท หากพบจำหน่ายสินค้าแพงเกินจริง มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 140,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการเอาเปรียบ หรือการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 และสายด่วน สคบ. 1166 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกฤษดา  จันทร์ดวง  ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จ.อุดรธานี