ข่าว

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

 

 

                วันศุกร์ที่ 13 อันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนลานกระบือวิทยา  ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมมือกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัด “โครงการหนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ. ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร โดยมีนักเรียนกว่า 1,500 คน จาก 7 กลุ่มโรงเรียน รวมจำนวน 31 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล และ กรีฑา รวมไปถึง การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงานได้เป็นอย่างดี

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ก่อนพิธีเปิดนักกีฬาทุกหน่วยกีฬาพร้อมกันตั้งขบวนพาเหรดภายใน (วัดแก้วสุริย์ฉาย) ก่อนเคลื่อนขบวนป้ายจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียนอำเภอลานกระบือ "หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ." ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ธงชาติผืนใหญ่ ขบวนธงกีฬาและธงชาติ ขบวนวงดุริยางค์ของโรงเรียนลานกระบือวิทยา ขบวนธงตราสัญลักษณ์ ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนลานกระบือวิทยา(ประเพณีโบราณสืบสานวัฒนธรรมไทย)ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. (ประเพณีไทยทรงดำ) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม(ประเพณีชนเผ่า) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนลานกระบือ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียน อปท. (แห่พระด้วยเกวียน) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนหนองหลวง (To Be Number One)รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ขบวน  หลังขบวนกีฬาทุกหน่วยกีฬาเดินเข้าสู่สนามการแข่งขันโรงเรียนลานกระบือวิทยา ร่วมเคารพธงชาติประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม จุดคบเพลิง

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 กล่าวรายงานถึงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอลานกระบือ"โครงการหนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562" ร่วมด้วยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานกระบือ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ปตท.สผ. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬานักเรียน

กิจกรรมครั้งนี้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันกิจหลักในการสรรหา ปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานให้กับประเทศไทย ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจ ผลิต และพัฒนาปิโตรเลียม รวม 40 โครงการ ใน 13 ประเทศ และจะยังคงมุ่งมั่นศึกษา และ พัฒนาประสิทธิภาพการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่ง โครงการ หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ. เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนลานกระบือ กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง กลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ กลุ่มโรงเรียนองค์กรปกคองส่วนห้องถิ่น และกลุ่มโรงเรียนมัยม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนชาวลานกระบือ โดยมีการแข่งชันกีฬา 6ประเภท ได้แก่วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฟุตชอล และ กรีฑา รวมถึงการประกวด ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงทักษะด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักสามัคคีโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง และพัฒนาตนเองเพื่อช้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปในอนาคตนั่นเอง /

พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

ปตท.สผ. ส่งเสริม หนุน นักเรียน 1,500 คน แข่งกีฬา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ