เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข เกษตรกรชาวสวนยางพารารายใหญ่ในจังหวัดพังงา ได้นำผู้สื่อข่าวดูความเสียหายของสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา ที่ถูกโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่กำลังระบาดในพื้นที่อย่างหนัก หลังจากก่อนหน้านี้ได้ระบาดในพื้นที่ภาคใต้มาแล้วหลายจังหวัด ซึ่งขณะนี้พบว่ากำลังระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองพังงา อ.ท้ายเหมือง และ อ.กะปง สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ทำให้ปริมาณน้ำยางลดลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และอาจจะส่งผลในระยะยาวทำให้ยางพารายืนต้นตายได้ ซึ่งขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเป็นเชื้อโรคตัวใหม่ ที่ไม่เคยระบาดในพื้นที่มาก่อน สำหรับคนที่รู้ก็จะลดจำนวนวันกรีดลง หรือบางรายก็หยุดกรีดไปก่อน
    

 

นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข กล่าวว่า โรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่นี้ได้เริ่มระบาดจากจังหวัดชายแดนใต้ก่อนจะระบาดมายังจังหวัดตรัง กระบี่ และขณะนี้ได้เข้ามาระบาดในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้ว สร้างความเสียหายไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ โรคนี้จะทำให้ใบยางร่วงเกือบทั้งต้น เมื่อแตกใบใหม่ก็จะหงิกงอไม่สมบูรณ์ และร่วงหล่นอีกเรื่อยๆ ทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางต่ำและปริมาณน้ำยางลดลงเกินครึ่ง หากเกษตรกรยังฝืนกรีดต่อ จะทำให้หน้ายางแห้งจากนั้นก็จะทำให้หน้ายางตายนึ่งและอาจจะถึงยืนต้นยางในโอกาสต่อไป จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กยท.เร่งหามาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการด่วนให้เหมือนกับจังหวัดอื่นไม่ว่าการใช้โดรนพ่นกำจัดป้องกันเชื้อรา หรือวิธีอื่นๆ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาร่วมกันต่อไป


      

วรรณศิริ โพธิพันธ์ จ.พังงา