เวลา 14.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัด

พังงา นำชาวประมงและผู้ประกอบกิจการด้านประมงในจังหวัดพังงากว่า 1,000 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศ โดยมีข้อเรียกร้องต่างๆเช่น ให้หยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีก ให้แก้กฎหมาย พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร็ว ให้รัฐบาลเร่งซื้อประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ชาวประมงภายในเดือนธันวาคมนี้ ให้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง ให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทันที ให้เพิ่มวันทำการประมง และให้ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้แก่ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีทการ์ด (Fleet CARD) ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 


นายบุญชู แพใหญ่ กล่าวว่า การชุมนุมในวันนี้เป็นการชุมนุมพร้อมกันของ 22 จังหวัดติดฝั่งทะเลทั่วประเทศเนื่องจากผลจากการที่ภาครัฐได้ออกระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ทำให้กระทบต่ออาชีพประมงและธุรกิจต่อเนื่องเป็นอย่างมาก จนผู้ประกอบการจำนวนมากต้องหยุดกิจการ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และขาดแคลนแรงงาน แม้ไทยจะได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้ว และภาครัฐพยายามจะแก้ปัญหา แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ ทั้งยังมีการออกกฎระเบียบที่สร้างปัญหาใหม่ๆ ขึ้นมาอีก การยื่นหนังสือในครั้งนี้ หากรัฐบาลยังไม่เร่งแก้ปัญหาให้ ชาวประมงทั่วประเทศก็พร้อมจะยกระดับการเรียกร้องร่วมกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ทั้งการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปร่วมชุมนุมเรียกร้อง รวมทั้งการหยุดทำประมง และหยุดดำเนินการกิจการทุกประเภท

วรรณศิริ โพธิพันธ์ รายงานจากจังหวัดพังงา