royal coronation
8 ธันวาคม 2562
ภูมิภาค

เกษตรเมืองสามหมอกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

3 ธันวาคม 2562 - 16:21 น.
คลินิกเกษตร,,อแม่ลาน้อย,,จแม่ฮ่องสอน
Shares :
เปิดอ่าน 91 ครั้ง

เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

คลิปที่ 1

 

 

                เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายอัครพล  ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงาน ว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ  หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฎิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิฉัยโรค โรคสัตว์  โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

ทางด้านนายจารึก  เหล่าประเสริฐ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกอำเภอได้เปิดรับบริการแก่เกษตรกรตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน เช่น ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษในร่างกาย  แจกจ่ายกล้าไม้ผลเช่น อะโวคาโด้ ฯ บริการธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์จำหน่ายสินค้าประเภทบริโภค ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯได้รับความสนใจจากเกษตรกรต้องเข้าคิวต่อแถวกันยาวเหยียด ทางด้านหน่วยงาน สปก.จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเอกสารที่ดินทำกิน (สปก.)แก่เกษตรกรจำนวน 13 รายโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวพื้นที่สูง พร้อมกันมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น ฟักทองคางโค้ก หัวบุก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 ภาพ – ข่าว เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ข่าวภูมิภาคแม่ฮ่องสอน รายงาน

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ