เมื่อเวลา 13.30 น.   วันที่  20 พ.ย.  2562    ที่   บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี     ชาวบ้านเกาะสีชังจำนวนกว่า300 คน ร่วมเดินขบวนคัดค้านการก่อสร้าง โครงการถังเก็บก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท สยามเเก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะสร้างถังเก็บก๊าซธรรมชาติ (LNG) 4ถัง ขนาด 80,000 ตัน จำนวน 2ถัง และ ขนาด 10,000 ตัน จำนวน 2ถัง  

 

  

 

 

              โดยเมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัท สยามแก๊สฯ ได้ซื้อหุ้นมาจากบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด  ซึ่งอดีตได้ดำเนินการ ขนถ่ายและเก็บน้ำมันบนเกาะสีชัง และได้ก่อสร้างคลังน้ำมันมาเมื่อปี 2536 และในปีนี้ทางบริษัท สยามแก๊สฯ จะดำเนินการสร้างถังก๊าซธรรมชาติ (LNG) จำนวน 4 ถัง  จากกรณีดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนชาวเกาะสีชังเป็นอย่างมาก เพราะหากมีอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหลของแก๊สย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของชาวบ้าน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวของเกาะสีชังอย่างแน่นอน 

 

 

     หลังจากเดินขบวนเสร็จนายชาตรี ผ่องใส ตัวเเทนชาวบ้านเกาะสีชัง ได้ยื่นหนังสือต่อว่าที่พันตรีชาติชาย  ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง เพื่อส่งต่อให้นายภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงเจตจำนงค์ไม่ต้องการให้มีถังก๊าซธรรมชาติ (LNG)อย่างเด็ดขาด

 

 

        ในขณะที่ทางว่าที่พันตรีชาติชาย  ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง กล่าว่า ทางอำเภอยังไม่ได้ทราบข้อมูลโครงการดังกล่าว ขอตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง และคงจะขอเรียกตัวแทนบริษัท สยามแก๊สฯ เข้ามาชี้แจง หากได้ข้อเท็จจริงประการใด ทางอำเภอจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

 

 

อำนาจ    ลลิตลาวัณย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  ประจำจังหวัดชลบุรี