(8 ต.ค.) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญ ศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม และนางสาวสุภาวดี ปานดำ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมหารือโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ถนนสาย ข 6 ในเขตผังเมืองรวมนครศรีธรรมราช บริเวณตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ ถนนพันาการคูขวาง -ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตาบอดของเอกชนที่ถูกทิ้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้มานานกว่า 30 ปีเนื้อที่รวมประมาณ  198 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งที่ดินแบ่งออกเป็น 138 แปลง 111 ราย ตั้งอยู่ระหว่างถนนพัฒนาการคูขวาง เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช กับถนนเฉลิมะพระเกียรติ ต.ปกนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 วันแรกที่นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรก พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ลงพื้นที่ลงพื้นเพื่อดูสภาพพื้นที่จริงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาย ข 6 ดังกล่าว  ซึ่งกรมโยธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินที่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ตาบอดให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นชุมชนที่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อาศัย  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันและเข้าถึงที่ดินทุกแปลง แก้ปัญหาพื้นที่ไม่มีทางเข้าออกหรือพื้นที่ตาบอดไร้ประโยชน์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

          อีกทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรของเมืองอย่างเป็นระบบและรองรับการเติบโตของเมือง โดยมีที่ดินที่อยู่ในโครงการ จำนวน 138 แปลง 111 ราย พื้นที่ประมาณ 198 ไร่2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งตามโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณดังกล่าวจะมีการตัดถนนเชื่อมถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณแยกถนนพะเนียด 30 เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ระยะทาง 1.428 กิโลเมตร แนวถนนกว้าง 16 เมตร แยกเป็นผิวถนน 12 เมตร และไหล่ทางข้างละ 2 เมตร และยังมีถนนกว้าง 20 เมตร ยาว 173 เมตร เชื่อมต่อไปยังถนนศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณ 65 ล้านบาทในการก่อสร้างถนน พร้อมงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ใช้สอบในโครงการอีก 55 ล้านบาท เพื่อวางระบบประปา และระบบไฟฟ้า สิ่งสาธารรูปโภคอื่น ๆ คาดเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้

             นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินในประเทศไทยนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการมานานแล้ว อย่างเช่นที่จังหวัดพังงา เพิ่งดำเนินการสำเร็จไปแปลงหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้แก่ชาวนครฯ และทำให้เกิดการพัฒนาเมืองขึ้น ซึ่งทำให้ที่ตาบอดหรือที่รกร้างว่างเปล่าได้มีมูลค่าขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

          “ การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นับจากนี้ไปเราต้อง "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร" คือการมุ่งมั่นเอาใจใส่แก้ไขปัญหาด้วยกัน ส่วนสร้างสรรค์ คือต้องนำเสนอในสิ่งที่ดี ๆ เรื่องอะไรที่มาบั่นทอนเราก็ต้องเบา ๆ ลง และต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง และก็ร่วมกันทุกภาคส่วน มีความสามัคคีปรองดองกัน มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเครือข่ายกัน เพราะพลังคนนครฯ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าเรารักกัน สามัคคีกัน ไม่มีจังหวัดไหนมาชนะเมืองนครศรีธรรมราชได้”

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า เท่าที่ทราบโครงการนี้เดิมจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564-2565  แต่ด้วยความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถเจรจากับภาคเอกชนเจ้าของที่ดินจำนวน 138 แปลง 111 รายได้เรียบร้อยถึง 98 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 2 รายที่มีปัญหาที่ดิน  2 แปลงอยู่ในบังคับคดีและอยู่ระหว่างการเจรจา ไม่มีปัญหาและสามารถดำเนินโครงการตามแผนได้แน่นอน  ซึ่งการดำเนินโครงการสำเร็จได้นั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียสละที่ดินคนละเล็กละน้อยเพื่อให้สามารถจัดรูปที่ดินตามโครงการทำให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563  มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564  และหลังโครงการแล้วเสร็จที่ดินทุกแปลงจะติดถนนสายหลักกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร ยาว 1.428 กิโลเมตร  และอีกเส้นหนึ่งกว้าง 20 เมตร ยาว 173 เมตรจะเชื่อมไปยังถนนเครื่องจักรกลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมที่ดินทุกแปลงเป็นที่ตาบอดไร้ประโยชน์ แต่หลังโครงการแล่วเสร็จที่ดินที่เหลือทุกแปลงจะกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

             ซึ่งโครงการนี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วและจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตนพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและบ้านเมืองอย่างโครงการนี้อย่างเต็มโดยใช้งบประมาณต่อเนื่อง 2 ปี เป็นงบก่อสร้างถนน 65 ล้าน และงบพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในโครงการอีก 55 ล้านบาท  โดยในระยะที่ 2 มีการก่อสร้างถนนสายรอง มีการก่อสร้างคูระบายน้ำ สวนสาธารณะด้วย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างครบครัน ซึ่งโครงการจัดรูปที่ดินในลักษณะนี้มีจำนวน 7 โครงการในภาคใต้และเป็นโครงการแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับโครงการถนนวงแหวนเมืองนครศรีธรรมราช ที่จะสามารถเปิดเมือนครศรีธรรมราชด้านทิศตะวันออก เชื่อมกับชุมชนเมืองไปยังฝั่งทิศตะวันตก และสามารถระบายการจราจรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราขมีพื้นที่ในลักษณะนี้อีกหลายแห่ง โดยการดำเนินการจุดรูปที่ดินโครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่สามารถไปดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป.

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช/สนง.ปชส.นศ.

ข่าว  ยุทธนะ เตมะศิริ  นครศรีธรรมราช