วันนี้(4 ก.ย.2562) ที่ห้องประชุมวัดนครสวรรค์พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์) พร้อมด้วย พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงกรณีว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ตามที่ปรากฎเป็นข่าวตามที่สื่อเสนอไปแล้วนั้น

 

 

 

 

 

              พระราชรัตนเวทีชี้แจงว่า การสรรหาตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากเจ้าคณะอำเภอ และส่งต่อให้กับคณะปกครองสงฆ์จังหวัด และเจ้าคณะภาคตามลำดับ ในกรณีตำแหน่งเจ้าคณะตำบลว่างลงถึงจะมีการพิจารณาสรรหาพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 โดยมีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับเรื่องเข้าในสารบบ หลังจากนั้นจึงทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนตามกฎมหาเถรสมาคม จึงเสนอให้เจ้าคณะจังหวัดพิมพ์ใบตราตั้งเพื่อลงนามต่อไป

 

 

 

 

              ดังนั้นกรณีของเจ้าอาวาสวัดบ้านบุ่ง ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ให้ข้อมูลว่านำเงินไปซื้อตำแหน่งเจ้าคณะตำบล นั้น ช่วงเวลานี้ไม่มีตำแหน่งเจ้าคณะตำบลว่าง การที่จะกล่าวอ้างว่านำเงินไปซื้อตำแหน่งนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะตำแหน่งไม่มีว่างจึงไม่มีการแต่งตั้งดังกล่าว ส่วนการกล่าวอ้างและด้านคดีความนั้นทางคณะสงฆ์ยังคงเร่งดำเนินการตรวจสอบถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวตามเอกสารที่ผู้ร้องส่งมา พร้อมสั่งพักงานเจ้าอาวาสวัดบ้านบุ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง จนกว่าจะมีข้อพิจารณาที่ชัดเจนถึงคดีสิ้นสุดลง ด้านคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ให้เจ้าอาวาสวัดบ้านบุ่ง เร่งชี้แจงถึงเหตุดังกล่าวที่มีการกล่าวอ้างไปแล้วนั้น หากไม่มีพยานหลักฐานก็จะให้คณะสงฆ์ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

-----------------------------------------------

(ข่าวภาพ รณกฤต วรณันวรกุล จ.นครสวรรค์)