เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพิทักษ์ชัย โสดา นายก อบต.โพธิ์ไทร นายสุพงษ์ มงคลพล นายก อบต.สารภี นำเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่บ้านของชาวบ้านในเขตตำบลโพธิ์ไทร และเขตตำบลสารภี ที่ถูกพายุร้อนพัดถล่มบ้านพังเสียหาย ทั้ง 2 ตำบล รวม 65 หลังคาเรือน และโรงเรียนบ้านพะลองอีก 1 แห่ง

 

 

 

โดยมีตำบลโพธิ์ไทร ประกอบด้วย บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 หลัง บ้านพะไล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 หลัง บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 หลัง บ้านหินดาน หมู่ที่ 6 จำนวน 14 หลัง บ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 จำนวน 19 หลัง และ บ้านแดง หมู่ที่ 17 จำนวน 5 หลัง รวม 49 หลังคาเรือน ส่วนตำบลสารภี ประกอบด้วย บ้านสารภี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หลัง บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 จำนวน 3 หลัง บ้านกะลึง หมู่ที่ 6 จำนวน 4 หลัง บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 10 จำนวน 8 หลัง และโรงเรียนบ้านพะลองอีก 1 แห่ง รวม 19 หลัง ซึ่งทั้ง 2 ตำบล ได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 65 หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร กล่าวว่า จากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนของประชาชน ถูกพายุพัดได้รับความเสียหาย 2 ตำบล 65 หลังคาเรือน และโรงเรียนอีก 1 แห่ง และได้รายงานความเสียหายให้ทางจังหวัดทราบ โดยด่วนแล้ว