Lifestyle

ชวนถ่ายรูปเช็กอิน "ศิลปะชุมชนละงู" สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ อ.ระงู จ.สตูล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลงาน สตรีทอาร์ต "ศิลปะชุมชนละงู" ล่าสุดที่ เทศบาลตำบลกำแพง อ.ระงู จ.สตูล เสร็จเป็นที่เรียบร้อย สวยงาน รอคอยนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็กอิน โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและหลายฝ่าย 

ภาพฝาผนัง "ศิลปะชุมชนละงู" (Satun Street Art) กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใน เทศบาลตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังจากศิลปินอิสระ ร่วมกับคนในชุมชนช่วยกันคิด ก่อนที่จะรังสรรค์ผลงาน ภาพฝาผนัง "ศิลปะชุมชนละงู" ออกมาจนสำเร็จ 

 

 

ชวนถ่ายรูปเช็กอิน "ศิลปะชุมชนละงู" สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ อ.ระงู จ.สตูล

 

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บอกว่า คณะจิตอาสา ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันสร้างกิจกรรม การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในมิติของศิลปะฝาผนัง ตามแนวคิด ศิลปะชุมชนละงู ที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงาน 

 

 

ชวนถ่ายรูปเช็กอิน "ศิลปะชุมชนละงู" สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ อ.ระงู จ.สตูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ภาพฝาผนัง "ศิลปะชุมชนละงู" (Satun Street Art) ใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนเศษในการวาดผลงาน ภาพฝาผนัง มีทั้งหมด 26 ภาพ จาก 6 จุด ซึ่งประกอบไปด้วยอาทิเช่น ตะเกียงโบราณ ปิ่นโต สาวงามใส่ชุดผ้าปาเต๊ะ รถบัส ตรัง - สตูล เตารีดสมัยโบราณ คนขายปลาวิถีชีวิตชาวละงู เครื่องสีข้าวโบราณ

 

 

ชวนถ่ายรูปเช็กอิน "ศิลปะชุมชนละงู" สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ อ.ระงู จ.สตูล

 

 

สำหรับ  "ศิลปะชุมชนละงู" (Satun Street Art) ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล อย่างมาก เนื่องจากจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น รวมไปถึงโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับทางชุมชน 

 

 

การสร้าง "ศิลปะชุมชนละงู" (Satun Street Art) หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย เช่น คณะ สถาบันพระปกเกล้า เทศบาลตำบลกำแพง คณะกรรมการชุมชน คณะศิลปินจากโรงเรียนต่าง ๆ เจ้าของบ้านอาคาร ห้างร้านที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ศิลปินอิสระ ก็จะไม่เกิดผลงานดี ๆ แบบนี้ 

 

 

ชวนถ่ายรูปเช็กอิน "ศิลปะชุมชนละงู" สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ อ.ระงู จ.สตูล

 

 

หากใครอยู่ในพื้นที่ จ.สตูล ก็ดีหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถแวะไปถ่ายภาพเช็กอินกับภาพ  "ศิลปะชุมชนละงู" ได้ 


 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ