** นิทรรศการ “อินเสิร์จ ออฟ อาร์เตอร์ ไทม์” จัดแสดงผลงานศิลปวัตถุสะสม จากกลุ่มนักสะสมที่พำนักในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวแทนของการขยับขยายเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม จัดแสดงวันนี้-29 กุมภาพันธ์ ที่เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ต สเปซ ปทุมวัน (เว้นวันจันทร์)

ความหลากหลายทางเพศ

นิทรรศการ “วอส/อิส/วิลล์ บี”

          ** นิทรรศการ “วอส/อิส/วิลล์ บี” โดย ชัชวาล จันทโชติบุตร เลือกใช้ธรรมชาติเป็นกระจกสะท้อนความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยความจริงที่ว่า เราทุกคนคือธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมชาติ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-10 กุมภาพันธ์ ที่ไลก้า แกลเลอรี่ แบงคอก

ความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศ

นิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ 2”

         ** นิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ 2” จัดแสดงผลงานของศิลปิน 58 คน ที่สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง จัดแสดงวันนี้-1 มีนาคม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

ความหลากหลายทางเพศ

นิทรรศการ “สุนทรียะปฏิวัติ” 

          ** นิทรรศการ “สุนทรียะปฏิวัติ” โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-30 มกราคมนี้ ที่พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม เวลา 18.00 น.