ขณะที่บราซิลขยายพื้นที่เมืองและสร้างถนนสายใหม่ๆ การจราจรในพื้นที่ก็หนาแน่นขึ้นตามลำดับ ชีวิตมนุษย์อาจสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่สำหรับบรรดาสัตว์ป่า เส้นทางตามธรรมชาติของพวกมันหดหายกลายเป็นถนนยางมะตอย นับวันการเดินทางไปไหนมาไหนยิ่งอันตรายขึ้นทุกที หน่วยงานของเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ตระหนักถึงปัญหานี้จึงสร้าง “สะพานลอยฟ้า” เชื่อมต่อเขตอนุรักษ์กับพื้นที่อื่น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่สัตว์ป่า

 

สะพานลอยฟ้า

 

(ชมคลิป) ดีต่อใจบราซิลผุดสะพานลอยฟ้าช่วยเพื่อนตัวน้อยข้ามถนนปลอดภัย