สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์
          ต้นสัปดาห์ ต้องระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้าง  กลางสัปดาห์จะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือ  ปลายสัปดาห์โดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของความรัก  และยังได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวอีกด้วย


          สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร
          ช่วงต้นสัปดาห์มีเรื่องให้ต้องตัดสิ้นใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเงิน  กลางสัปดาห์ ถึงปลายสัปดาห์มีเกณฑ์เดินทางอย่างกะทันหัน  ปลายสัปดาห์ระวังเกี่ยวกับเรื่องของหายและเรื่องความขัดแยังจากความเข้าใจผิด


          สำหรับคนที่เกิดวันพุธ
          ต้นสัปดาห์มีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงาน   ปลายสัปดาห์ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพ  เรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวา และต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญา คดีความเล็กน้อย

 


          สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
          ต้นสัปดาห์มีลาภลอยหลุดๆ  การค้าขายเกี่ยวกับเครื่องประดับ  เครื่องสำอาง เด่นเป็นพิเศษ  กลางสัปดาห์ยังได้เงินก้อนจากที่รอคอยมานาน


          สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์
          เพื่อนจะนำโชดดีมาให้  กลางสัปดาห์มีเกณฑ์เด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน  แต่ปลายสัปดาห์เป็นช่วงการใช้จ่าย เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้น ไม่เหลือเก็บ


          สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ 
          ได้งานใหม่  ได้เงินใหม่  ได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆ  ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์จะมีเสน่ห์แรง  ใครที่มีเจ้าของแล้วต้องหนักแน่นมั่นคง  ส่วนคนโสดให้เปิดใจกว้างๆ ไว้จะมีความรักเข้ามา


          สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์
          งานด้านครูอาจารย์ งานด้านวิชาการ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เด่นเป็นพิเศษ  ด้านความรักของคนโสดก็ยังคงโสดต่อไป  อาจจะมีความรักเข้ามาก็ไห้ศึกษาดูใจกันไปก่อน  กลางสัปดาห์ ใครมีเกณฑ์ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ผ่านตลอด