แน่นอนว่าศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีนย่อมไม่จำกัดการแปลความหมายของใบหน้าเท่านั้น เพราะส่วนอื่นๆ ของร่างกายก็มีความหมายที่สำคัญเช่นเดียวกัน คุณจะได้รู้ว่าไฝที่แขนขาสามารถสื่อความหมายถึงอะไรได้บ้าง แขนขาหมายถึงสองมือและสองขา ซึ่งต้องแปลความหมายในแง่ส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันและตามตำแหน่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคุณจำเป็นต้องระบุว่าไฝอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกของต้นขา เพราะตำแหน่งที่แตกต่างย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วย เมื่อเข้าใจว่ามีความแตกต่างในการแปลความหมายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นเดียว การประเมินไฝที่แขนขาจะช่วยเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับการอ่านใบหน้า

 


          ไฝที่ข้อมือ

(Pic 1)

 


          ไฝที่ข้อมือ บ่งบอกถึงผู้ที่ต้องตรากตรำอย่างหนักเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ มันแทนผู้ที่ต้องทำงานหนักในนามของคนอื่น หรือต้องแบกรับภาระและค่าใช้จ่ายที่หนักหนาของครอบครัว


          ไฝที่ข้อมือ บ่งบอกถึงอุปนิสัยตรงไปตรงมาและเปิดเผย เป็นคนที่คุณค่าความสำคัญแก่เพื่อนมากกว่าครอบครัว สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง ไฝที่ข้อมือจะบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษและความรอบรู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะสร้างสรรค์ และมักมีชื่อเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ แต่ไฝที่ข้อมือขวากลับบ่งบอกถึงผู้ที่ดื้อรั้นและหัวแข็ง และมักจะมีส่วนในการโต้เถียงและการโต้แย้งอยู่เสมอ


          ไฝที่ด้านหลังข้อมือ บ่งชี้ถึงผู้ไม่มีโชคด้านอาชีพก่อนอายุ 30 ปี ผู้มีไฝนี้อาจจะแสดงตัวว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิและเปี่ยมความสามารถ แต่ความก้าวหน้าจะมาถึงอย่างเชื่องช้าและมาถึงเมื่อหมดไฟแล้ว ไฝดีที่ด้านหน้าข้อมือ (ข้างข้อมือ) บอกถึงผู้มีมารยาทและสุภาพ มีแนวโน้มเป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี ถ้าทำงานด้านการขายหรือการตลาด พวกเขาจะมีเคล็ดลับในการชักจูงใจลูกค้าที่รู้สึกลังเลและรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่คอยหาเรื่องได้ ถ้าเป็นไฝร้าย บอกถึงบุคคลที่ยโสโอหังอย่างยิ่ง ทั้งยังอารมณ์ร้ายและบูดบึ้งอยู่เสมอ ผู้มีไฝร้ายที่บริเวณนี้จะเป็นคู่ครอง คู่สมรส และเพื่อนร่วมงานที่เรื่องมาก อีกทั้งยังมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นด้วย


          ติดตามไฝที่ข้อมือต่อได้ในสัปดาห์หน้า
          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ nejavu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2091 5921