ประชาสัมพันธ์

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเรียนวันแรก ยึดมาตรการจำกัดกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเรียนวันแรก หลังรัฐบาลประกาศให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนปกติ ยึดมาตรการจำกัดกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้อง งดเว้นกิจกรรมรวมตัวเป็นกลุ่ม กำชับผู้ปกครองเน้นย้ำบุตรหลานหมั่นล้างมือ ใส่แมสตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ย่านบางนา เป็นวันแรก หลังจากหยุดยาวร่วมเดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

นางศิลปสวย กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ว่าในส่วนของมกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติตามโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเริ่มตั้งแต่ระบบคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลล์ฆ่าเชื้อ เบื้องต้นจากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เห็นได้จากตามห้องเรียนจะมีจุดล้างมือหน้าห้องเรียนในทุกระดับชั้น 

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเรียนวันแรก ยึดมาตรการจำกัดกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดเรียนวันแรก การจราจรยังโล่ง เคลื่อนตัวได้ดี

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียนไม่ให้เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้องเรียน ซึ่งในกรณีห้องเรียนไม่เพียงพอก็สามารถจัดตารางการเรียนการสอนสลับวันได้ อย่างไรก็ตามตนขอเน้นให้ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

อีกประการสำคัญตนใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนให้สื่อสารไปยังผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดกรองบุตรหลานเบื้องต้นก่อนพามาส่งที่โรงเรียน หากพบว่าเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการของผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ปกครองประสานมายังโรงเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอแนะนำให้ทั้งคุณครูและผู้ปกครองโหลดแอพพลิเคชัน BKK COVID-19 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น รวมถึงขอให้งดเว้นกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ทางด้านของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา บอกเล่าให้เนชั่นทีวีฟังว่า ส่วนตัวแล้วในฐานะผู้ปกครองรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง ทางตัวนักเรียนเองก็อยากมาโรงเรียน ทั้งนี้ตนไม่มีความกังวลใดๆ เพราะทางโรงเรียนได้มีการส่งแบบสอบถามเพื่อสอบถามไทม์ไลน์การเดินรวมถึงประเมินความเสี่ยงของนักเรียนแต่ละคนก่อนทำการเปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว 

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเรียนวันแรก ยึดมาตรการจำกัดกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้อง

ส่วนตัวได้เน้นย้ำกับลูกว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยทางโรงเรียนมีมาตรการเรียนสลับห้องเว้นห้องซึ่งแต่ละระดับชั้นจะมีวันเรียนแยกกันเพื่อลดความหนาแน่นและความเสี่ยงในการสัมผัสทางกายภาพ 

อย่างไรก็ดีตนมองว่าการเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้ส่วนมากจะเป็นการทบทวนและมีแบบฝึกหัดให้ทำตามแต่ละรายวิชา ซึ่งตนมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในยุคที่โควิดแพร่ระบาด

ขณะเดียวกันผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล บอกว่า ส่วนตัวกังวลกับการเปิดเรียนครั้งนี้เล็กน้อยเพราะลูกอยู่อนุบาล2 ยังเล็กอยู่พฤติกรรมตามช่วงวัยอาจทำให้มีความเสี่ยงมากกว่านักเรียนระดับชั้นอื่น ตนเกรงว่าจะมีการสัมผัสกับสิ่งของและนำมือเข้าปากอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้อื่นด้วย 

ทั้งนี้ได้มีการกำชับให้หมั่นล้างมือด้วยเจลล์แอกอฮอล์และพกสบู่พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนหน้านี้ก็มีการเรียนออนไลน์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีตนมองว่าการเรียนในห้องเรียนย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่า

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเรียนวันแรก ยึดมาตรการจำกัดกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 25 คนต่อหนึ่งห้อง