เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายทรัพย์ประเสริฐ จิรพนาสม ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เนื่องในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท “Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

 

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปลื้มปิติผู้ว่าการ กปน.รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น"ปีที่ 4

 

ปลื้มปิติผู้ว่าการ กปน.รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น"ปีที่ 4

 

ปลื้มปิติผู้ว่าการ กปน.รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น"ปีที่ 4