นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA โดยมีผู้บริหารและผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างทุกโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคเพื่อยกระดับการก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

 

 

ยกระดับการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน เมืองมหานคร

 

 

          ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่จึงเร่งดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย พัฒนาเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart Metro และเนื่องด้วยโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นโครงการสำคัญ มีแผนงานขั้นตอนรายละเอียดในการก่อสร้างมาก ในครั้งนี้จึงเชิญผู้บริหารและผู้แทนของบริษัทผู้รับจ้างทุกบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานอาจมีผลกระทบกับประชาชน จึงต้องขอให้แต่ละบริษัทเข้มงวดในการก่อสร้างตามแผนงานและวิธีการที่ MEA กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น MEA จึงขอความร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างให้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

 

 

ยกระดับการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน เมืองมหานคร

 


          ทั้งนี้ ภาพรวมโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะทาง 167 กิโลเมตร แบ่งเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะทาง 128.2 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรัชดาภิเษก-อโศก โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการถนนวิทยุ โครงการพระราม 4 โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการอังรีดูนังต์ โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (พหลโยธิน) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (รามคำแหง สัญญาที่ 3) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู มูลค่าสัญญารวมกว่า 24,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง ระยะทาง 38.8 กม. คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในปี 2563 นี้ 


 

 

ยกระดับการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน เมืองมหานคร