royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

ปลัด กทม.รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มช.

วันที่ 15 กันยายน 2562 - 00:35 น.
ปลัด กทมรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มช,นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์
Shares :
เปิดอ่าน 6 ครั้ง

"ศิลปสวย ระวีแสงสรูย์"ปลัด กทม. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562


 

             เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ประจำปี2562

 

              ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ตามโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคเหนือ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป 

 

 

            โดยมี รองศาตราจารย์มนต์ชัย นินนาทนนท์ อาจารย์อาวุโส เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended