วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เข้าร่วมการหารือระดับสูง ในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 (The 63rd Session of the Commission on the Status of women - CSW63)

 

 

               ในหัวข้อ “การเร่งอนุวัติปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : เตรียมความพร้อมสำหรับการทบทวนและประเมินผลในโอกาสการครบรอบ 25 ปีของการรับรองปฏิญญาฯ”

 

 

               นอกจากนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยว่า กระบวนการการทบทวนปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีทุกๆ 5 ปี ช่วยให้ประเทศไทยได้คำนึงถึงความสำเร็จและข้อท้าทายในเรื่องกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และกระแสสังคม รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพสตรี

 

 

               ทั้งนี้  ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง UNESCAP และ UNWOMEN ในการจัดทำรายงานการทบทวนระดับภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายนนี้ และระดับโลกในช่วงการประชุม CSW สมัยที่ 64 ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป