ข่าว

'สอบนายสิบตำรวจ 2567' เปิด 'ทหารกองหนุน สอบนายสิบ' เช็กรายละเอียด ที่นี่

ข่าวดี 'สอบนายสิบตำรวจ 2567' สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ 'ทหารกองหนุน สอบนายสิบ' จำนวน 500 อัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่

“สอบนายสิบตำรวจ 2567” ใกล้เข้ามาแล้ว ใครอยากเป็นตำรวจ เตรียมตัวให้พร้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดรับทหารกองหนุน สอบนายสิบ จำนวน 500 อัตรา จบมาลงหน่วย ตชด.ทำงานชายแดนคู่หน่วยทหาร โดยเชื่อว่า จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดงบประมาณ ลดเวลาเรียนลง เพราะทหารมีความรู้พื้นฐานแล้ว 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ และให้หน่วยต่างๆ พิจารณาสนับสนุนให้ทหารกองประจำการ สามารถประกอบอาชีพอื่นต่อได้นั้น 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้เปิดรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) จำนวน 500 อัตรา บรรจุและแต่งตั้งเป็น นักเรียน “นายสิบตำรวจ” เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะแต่งตั้งลงในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดคล้องกับภารกิจของทหาร และมีความคุ้นเคยกับระบบการฝึกการใช้อาวุธต่างๆ อยู่แล้ว

 

 

“สอบนายสิบตำรวจ 2567” ทหารกองหนุน สอบนายสิบ

 

การรับทหารกองหนุนเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจนั้น จะสามารถลดเวลาการฝึกอบรมให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณ 6 เดือน ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณ โดยทหารกองหนุนที่จะรับสมัครนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • อายุระหว่าง 18-27 ปี บริบูรณ์
  • หน่วยต้นสังกัดจะต้องรับรองความประพฤติ

 

 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ข้อดีคือ ทหารเหล่านี้ได้รับการฝึกระเบียบวินัย การใช้อาวุธและความรู้พื้นฐานมาแล้ว ทำให้สามารถลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงได้ โดยจากเดิมต้องใช้ระยะเวลาผลิตข้าราชการตำรวจตามหลักสูตรคือ 1 ปีครึ่ง หรือ 18 เดือน ก็จะลดลงมาเหลือเพียง 6 เดือน ซึ่งจะช่วยทดแทนการขาดแคลนตำรวจได้

 

 

อีกทั้ง ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายสมัครใจเกณฑ์ทหารของรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้กระบวนการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ร่างกาย สุขภาพจิต และการคัดกรองด้านอื่นๆ ยังคงเข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดิม

 

 

“สอบนายสิบตำรวจ 2567 วันที่เท่าไร”

 

สำหรับขั้นตอนและการประกาศรับสมัครนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการศึกษา ดำเนินการในรายละเอียด ซึ่งคาดว่า จะเปิดรับสมัครในเดือน มี.ค. 2567 นี้ โดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

ข่าวยอดนิยม