ข่าว

สื่อเครือเนชั่น รับโล่สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สื่อเครือเนชั่น "ฐานเศรษฐกิจ-เนชั่นทีวี-คมชัดลึก" รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

 

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลังศิลป์พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ”  ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566  

โดยงานดังกล่าวจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

สื่อฯเครือเนชั่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

โดยในส่วนของรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 นั้น "หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ" พร้อมด้วยสื่อในเครือเนชั่น ได้แก่ เนชั่นทีวีช่อง 22 และคมชัดลึกออนไลน์ ได้รับโล่รางวัลด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวดิจิทัล เป็นตัวแทนกองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ ขึ้นรับมอบ ขณะที่เนชั่นทีวี มี ดร.ชลธิชา รอดกันภัย ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี และคุณณยา คัตตพันธ์ บรรณาธิการข่าว คมชัดลึกออนไลน์ เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบ


การสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมของคนพิการ

 

การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจนพิการ เป็นการจัดเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการและการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ