ข่าว

'9 ราชมงคล' ประกาศเจตนารมณ์ ‘ปลอดซื้องานวิจัย’ พบผิดฟันไม่เลี้ยง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'9 ราชมงคล' ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากรของ มทร.มีการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการลงโทษขั้นเด็ดขาด

กระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หลังพบว่ามีมหาวิทยาลังระดับแถวหน้าของประเทศกลายเป็นจำเลยของสังคมด้วยข้อกล่าวหาจ่ายเงินซื้องานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงานและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มราชมงคล หรือ กลุุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)

 

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ระบุว่า 9 ราชมงคล ได้มีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาของไทย และเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น 

 

โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 9 ราชมงคล เคยมีการหยิบยกถึงประเด็นดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องงานวิจัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมงานวิจัย

 

ทั้งนี้เมื่อมีกระแสข่าวการจ่ายเงินซื้องานวิจัย และเพื่อยืนยันที่ความสุจริตของทั้ง 9 ราชมงคล ที่ประชุม ทปอ.มทร. จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากรของ มทร.มีการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน 

 

อีกทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยของราชมงคลไปหาวิธีการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้ง 9 ราชมงคล ต่างยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดที่ชัดเจน

 

“9 ราชมงคล ต่างมุ่งหวังที่จะไม่ให้เกิดการซื้องานวิจัยขึ้นกับกลุ่มราชมงคลของเรา เพราะราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติ ดังนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา และประชาชน” ประธาน ทปอ.มทร. กล่าวย้ำ

 

logoline