ข่าว

ตั้ง "ผอ. สวทช. ” ส่อเค้าวุ่น แอบอ้างชื่อพนักงาน ลูกจ้างป้องผลประโยชน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้ง "ผู้อำนวยการ สวทช. ” ส่อเค้าวุ่น แอบอ้างชื่อพนักงาน ลูกจ้างเพื่อป้องผลประโยชน์งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี

จากกรณีมีการเผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกของพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็น "ผู้อำนวยการ สวทช." ในเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารองค์กร ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)พิจารณาเป็น "ผู้อำนวยการ สวทช." อีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ.2565 ในนามพนักงาน ลูกจ้าง สวทช.

 

รายงานข่าวจาก "สวทช." แจ้งว่า ไม่ใช่พนักงานและลูกจ้าง เป็นเพียงบางคนที่เสียผลประโยชน์โดยการให้ท้ายของผู้มากบารมีใน สวทช. ที่ผ่านมา บอร์ด กวทช. ชุดใหม่เกือบครึ่งมาจากบอร์ด กวทช. ชุดเดิม และผลของการสรรหามีมาตั้งแต่ บอร์ด กวทช.ชุดเดิมโดยมีการส่ง จม.เปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. )

 

 

โดยระบุตอนหนึ่งว่า พนักงานและเจ้าหน้าที่ สวทช.ได้เห็นจดหมายเปิดผนึกที่อ้างว่าเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ "สวทช." แล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะข้อเท็จจริงคือพนักงานของ สวทช. ชื่นชมนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประเทศทุกมิติของรัฐบาล โดยสวทช.เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปีละกว่า 5,000 ล้านบาท พนักงานอยากให้ สวทช.มุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการปฏิรูป อว. ตามนโยบายรัฐบาล

 

แต่เรากลับพบว่า สวทช.อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้มีอิทธิพลบางคนซึ่งบริหารงานอย่างผูกขาดมาตลอด 30ปี ถึงแม้จะเกษียณแล้วยังควบคุมกลไก งบประมาณ จัดสรรตำแหน่งและดูแลโครงการสำคัญมาโดยตลอด มีการแทรกแซงกระบวนการ ออกมาเรียกร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและให้มีคนสืบทอดอำนาจต่อและมีการแอบอ้างใช้ชื่อ พนักงานและเจ้าหน้าที่สวทช.

ดังนั้น "พนักงาน สวทช." ขอเรียนว่าไม่มีส่วนรับรู้เรื่องดังกล่าว พวกเราเชื่อมั่นในความเที่ยงธรรม ความเป็นผู้นำ และวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรี อว. และคณะกรรมการ กวทช. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนว่าได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน และเชื่อมั่นในขั้นตอนและวิธีการสรรหาผู้บริหาร สวทช. ว่าได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการตรวจสอบข้อมูลทุกประเด็นอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นระบบ มีธรรมาภิบาล เที่ยงธรรมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

เรามั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจดี มุ่งมั่นในการพัฒนา สวทช. เอาใจใส่และเข้าใจปัญหาของ สวทช. และต้องการให้พนักงานได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเหมาะสมจากผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปหน่วยงานอย่างแท้จริง

 

พนักงาน สวทช. ขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนรี รัฐมนตรี อว. และคณะกรรมการ กวทช. ทุกท่าน ที่ได้ทำสิ่งดีให้กับกระทรวง อว. และกับประเทศ พวกเราอยากจะเห็น สวทช. มีธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใสและปราศจากข้อร้องเรียน การทุจริต ขอให้ท่านอย่าได้กังวลต่อแรงกดดันและการคุกคามของผู้ที่เกรงจะสูญเสียอำนาจ เราขอฝากกวามหวังและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และแนวคิดของท่านโดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้เกิดผลการปฏิรูปอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานั้น มีการแต่งตั้งมาตั้งแต่บอร์ด กวทช. ชุดเดิม และยังเป็น กวทช. ในชุดปัจจุบันด้วย ล้วนเป็นบุคคลที่ผ่านการทบทวนกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อให้ได้การสรรหาผู้อำนวยการ สวทช.คนใหม่ มาสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประเทศที่มีอันดับนวัตกรรมโลก 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2578 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศไว้
 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ