เพิ่มอุณหภูมิร้อนแรงในแวดวงการศึกษาขึ้นมาทันที  ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เมื่อ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามหาสารคาม รวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแถลงการณ์คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการนัดแต่งดำ 28 ต.ค. 2562 

 

 

           "ดร.นิพนธ์ ยศดา" ผู้อำนายการโรงเรียนสารคามวิทยาคม ในฐานะเลขานุการ รักษาการนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามหาสารคาม เปิดเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งดำของครูและผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต กับ"คมชัดลึกออนไลน์" ว่า เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย ต่อแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

 

          ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการยุบเลิกเขตพื้นที่การศึกษา และจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แทนการบริหารจัดการศึกษาทั้งหมดในส่วนภูมิภาค ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

 

            "การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่สะท้อนให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาต่อผู้เรียนแต่ประการใด ตรงกันข้ามกลับจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการศึกษาในวงกว้างมากขึ้น"  ดร.นิพนธ์  ระบุ

 

 

เปิดใจแกนนำครู-ผบห...5ปี ภายใต้กฏหมาย คสช. ครูอึดอัดมาก

        เหนืออื่นใด  คณะกรรมการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนมากอยู่ในส่วนกลาง ไม่มีตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมแม้แต่คนเดียว ทำให้ครู ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไม่สะบายใจ

 

      "5ปี ภายใต้กฏหมาย คสช. ครูอึดอัดมาก เป็น5 ปีที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงานบุคคล เงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย จากเดิมจบที่เขตพื้นที่การศึกษา ถูกปรับเปลี่ยนให้เสนอไปยังบอร์ดกศจ.ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน" ดร.นิพนธ์ ระบุ

 

เปิดใจแกนนำครู-ผบห...5ปี ภายใต้กฏหมาย คสช. ครูอึดอัดมาก

 

        ดร.นิพนธ์  เสนอว่า  กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรรวบอำนาจ ควรจะกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต หากปล่อยให้โครงสร้างศธ. ยึดโยงตามยุค คสช. เกรงว่าจะเพิ่มรอบปริแยกระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับศึกษาธิการทุกระดับมากขึ้น  เพราะมีความซ้ำซ้อนกันทั้งเชิงบริหารและเชิงอำนาจ

 

 

เปิดใจแกนนำครู-ผบห...5ปี ภายใต้กฏหมาย คสช. ครูอึดอัดมาก

      " ความอึดอัดของครูและผู้บริหารระดับปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วประเทศ  เริ่มมีความหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง คงจะรับฟังเสียงของครูและบุคลากรทางการศึกษาบ้าง พวกเราจึงรวมพลังแสดงเชิงสัญลักษณฺ์ พวกเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาฯควรกระจายอำนาจ ให้เขตพื้นที่ฯ ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล" ดร.นิพนธ์ ระบุ

          

        ดร.นิพนธ์ วิพากษ์โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  ไม่ตอบโจทย์การกระจายอำนาจ เป็นการย้อนยุคไปเมื่อ 40 ปี  ขาดการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และประชาชน ในทุกระดับ เป็นเรื่องอันตรายมาก หากผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาธิการ ยังยืนกรานที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเเสียงครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง