วันที่ 28 ตุลาคม 2562  - ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 น. ของวันนี้  ปรากฏว่ากลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพร้อมใจกันแต่งชุดดำ หลังจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (27ตุลาคม 2562)
 

 

 

        โดยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (สพม.เขต41) พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

 

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

          ได้ศึกษาแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีสภาพที่เปลี่ยนไป ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะคงเดิมหรือตกต่ำลง อาจส่งผลต่อการบริหารและการจัดการศึกษาได้

 

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

           ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ และขอเป็นกลุ่มแนวร่วมในการคัดค้านและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
         

 

           โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการแต่งกายชุดดำ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

 

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

          ทั้งนี้ กลุ่มข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้รับความเมตตาจาก นายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และที่ปรึกษากลุ่มข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการใส่ชุดดำ

 

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ    

       อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง