royal coronation
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

THE ประกาศม.ขอนแก่นยืนที่ 1 ด้านอุทิศเพื่อสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2562 - 17:36 น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Shares :
เปิดอ่าน 352 ครั้ง

THE ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยืนที่ 1 ในไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม เชื่อยังคงอยู่กลายเป็น DNA ของบุคลากรสถาบัน

 

                   9 เมษายน 2562รศ.นพ ชายชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า  Times Higher Education  (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 

 

                   โดยในการประกาศผล THE Social Impact Ranking 2019  หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านนี้เป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก และเป็นอันดับ  1 ของประเทศไทย ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตามพันธะ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 11 ใน 17 ข้อตามรายงานล่าสุดของ THE World University Impact Rankings 2019 (March 3, 2019) สำหรับมข.ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมควาามมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

                   อธิการบดี กล่าวอีกว่า  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  มข.ได้ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ มากมายภายใต้ทิศทางมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม  หรือ social Devotion ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ Social impact ของมข. ปรากฏชัดเจนซึ่งเรามีนักวิชาการของเราที่นอกจากทำการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วเรายังมีการออกไปบริการวิชาการ  

 

                   โดยแบ่งออกได้เป็น  3  กลุ่ม คือ 1.ด้านการศึกษา  มข.ได้มีโครงการคณิตศาสตร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 2. ทางด้านสังคม  เราก็มีโครงการแก้ปัญหาความยากจน  ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นำองค์ความรู้ ด้านการเกษตร  และด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านอาชีพ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชานชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้น                

 

 

                   3. ด้านสุขภาพ เนื่องจากมข.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทำให้เราได้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของสุขภาพของประชาชน  เช่นโครงการ cascap  โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคไตเรื้อรัง  โครงการเหล่านี้ทำเพื่อช่วยเหลือสังคม  จึงทำให้ มข.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่อันดับสูงสุดด้าน The Social Impact Ranking 2019 ของไทยในปีนี้

         

                   รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อดีตอธิการบดี มข.  ผู้ตั้งปรัชญาให้กับ มข.ว่า“มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม” ได้กล่าวถึงการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า  สิ่งที่เราคิดและทำมาตลอดคือการทำประโยชน์เพื่อสังคมและแก้ปัญหาให้กับสังคม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรามีกระบวนการ แนวทางที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รับการจัดอันดับที่สูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่  101-200 ของโลก  โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเข้ามาทำหน้าอธิการบดีมข.

 

                    ตอนนั้นคิดว่าเราน่าจะมีคำสั้น ๆ ซึ่งบ่งบอกตัวตนของมข. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครคิดที่บอกว่าตัวตนของมข.คืออะไร  เราจึงได้มากำหนดว่า การอุทิศเพื่อสังคม หรือ Social Devotions  มันน่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ มข.ทำมาโดยตลอด  โดยเราดีใจว่าการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเราทำงานมันได้รับการตอบสนองและยอมรับจากสังคม  มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยไปไม่ได้เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งแต่สามารถแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และนี่คือความสำเร็จของมข.ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง  และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่และถูกทำต่อไปอย่างยาวนานและกลายเป็น DNA ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมข.ทุกคน

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ