royal coronation
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

เรียนรู้วิถีไทย ที่บ้านครูธานี ปทุมธานี”

วันที่ 8 กันยายน 2560 - 08:05 น.
าลูกปลูกข้าว ณ บ้านครูธานี, เรียนรู้วิถีไทยที่บ้านครูธานี
Shares :
เปิดอ่าน 1,537 ครั้ง

พาลูกปลูกข้าว ณ บ้านครูธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ และ การเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน เน้นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี

 

     โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาของเด็กปฐมวัย ในความดูแลของ“นางสาวจุไรพร รอดเชื้อ” คุณครูใหญ่ของโรงเรียน จัดกิจกรรม “พาลูกปลูกข้าว ณ บ้านครูธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ และ การเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน เน้นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี ทางสังคมและวัฒนธรรม การเลี้ยงดูของสถาบันครอบครัว

     ล่าสุดจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่ “บ้านครูธานี” “สัมผัสวิถีชีวิตไทย” จากเรื่องใกล้ตัวอย่าง ที่อยู่อาศัย อาหาร รวมถึงการดำรงชีวิตแบบชาวชนบท เช่น ขูดมะพร้าว โม่แป้งทำขนม ผาดโผนปีนต้นไม้ ก้าวย่างบนสะพานแขวน อีกทั้งยังมีการสัญจรในรูปแบบ การขี่ควาย นั่งเกวียน และขับรถกระแทะ เป็นต้น

     กิจกรรมอันเป็นไฮไลท์สำคัญ คือ “การปลูกข้าว” เหยียบย่ำลงไปในผืนโคลนฉ่ำน้ำ และความรู้เรื่องข้าว ได้ทดลองสีข้าว ฝัดข้าว สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ล้วนแล้วแต่เหมาะสำหรับทุกคนทั้งเยาวชนหรือผู้ใหญ่ ควรจะได้มาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูใหญ่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า รอยยิ้ม และความซาบซึ้งที่มีในวันนี้ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหาเพราะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงตั้งใจไว้ว่า จะมีกิจกรรมเช่นนี้ให้กับลูกๆของชาวคหกรรมศาสตร์เกษตร อีกทุกๆปีอย่างแน่นอน”

      “นายธานี หอมชื่น” หรือที่รู้จักกันดีว่าครูธานี ผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ วิถีชีวิตอย่างไทยชนบทนี้ขึ้น กล่าวว่า การเล่นคือการสร้างความจดจำที่ดี อนาคตก็มีแผนที่จะขยายในส่วนของกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ แยกเป็นสัดส่วนและอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย ทุกคนจะได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยการลงการปฏิบัติจริง

    โดยมีชาวบ้านจิตอาสา ในพื้นที่มาเป็นครูสอนให้ดูเป็นแบบอย่าง เราพร้อมต้อนรับทุกคนที่ตั้งใจอยากเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมของบรรพบุรุษของไทยให้ทุกคนได้มาเรียนรู้สัมผัสกับธรรมชาติ เน้นเรื่องการลงพื้นที่จริง อาจดูเหมือนเป็นการเล่น 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended