royal coronation
15 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ว.ดุสิตธานีเดินหน้าผลิตคนป้อนธุรกิจบริการ

24 สิงหาคม 2560 - 15:01 น.
วดุสิตธานีตั้งศูนย์ DTEC, วดุสิตธานี, ผศดรสาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี, Startup, Gastronomy
Shares :
เปิดอ่าน 560 ครั้ง

ว.ดุสิตธานีผลิตบัณฑิตรับธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผุดหลักสูตรใหม่ป.ตรีนวัตกรรมบริการธุรกิจตั้งศูนย์ DTEC เน้นวิจัยสร้างสรรค์พี่เลี้ยงผู้ประกอบการหน้าใหม่

        การท่องเที่ยวของไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับก็มีความสำคัญ ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวและบริการมานาน 24 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่จบแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

      ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

     ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 คณะ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ,โรงแรมและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมนานาชาติ ที่มีการร่วมมือจัดการศึกษากับโรงเรียนการโรงแรมของโลซาน และเลอกอร์ดองเบลอ แต่ละปีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ประมาณ 600-700 คน

        อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของวิทยาลัยดุสิต รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองและรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และได้มาตรฐานอาเซียน จึงได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการพัฒนาใน 3 เรื่องหลัก คือ ด้านกายภาพ ด้านหลักสูตร และความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ

       ผศ.ดร.สาโรจน์ กล่าวต่อว่า ในด้านกายภาพ จะเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนในแบบเดิม ขณะที่การพัฒนาหลักสูตร ปีนี้วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม รับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 รุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

       ซึ่งหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นให้บัณฑิตคิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ในการบริการ ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ด้านการบริการเชิงธุรกิจและเพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup) ที่ต้องการคำแนะนำในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ธุรกิจฟู้ดทรัค อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

       “ที่สำคัญวิทยาลัยจะมีการปรับโฉมโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เดิมโดยจัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี หรือ Dusit Thani Excellence Center : DTEC ให้บริการแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้งานบริการเชิงธุรกิจ โดยศูนย์ฯนี้จะเน้นงานวิชาการที่สร้างสรรค์ ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาและวิจัยสูตรอาหารมาตรฐาน ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาการทำอาหาร (Gastronomy) ไปจนถึงการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมก็ยังดำเนินการตามปกติ”อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว

        ผศ.ดร.สาโรจน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือกับสถาบันนานาชาตินั้น จะเน้นสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านอาหาร การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมบริการให้มากขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการให้ได้มาตรฐาน

      ทั้งนี้ สิ่งที่ยากที่สุดของงานบริการ คือ การจัดการคาดหวังของผู้รับบริการ เพราะฉะนั้น ในฐานะผู้ผลิตก็ต้องวางแนวทาง มาตรฐานการผลิตเพื่อให้บุคลากรให้มีคุณภาพ และอีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยมีการปลูกฝังบัณฑิตอย่างต่อเนื่องก็คือ จรรยาบรรณในวิชาชีพเดียว 

     อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการของประเทศให้เข้มแข็งได้ และเป้าหมายของกลุ่มการศึกษาดุสิต คือการเป็นสถานบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางในมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ