ข่าว

"อนุชา" ปลุกกองทุนหมู่บ้านฯ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อนุชา นาคาศัย" เผย รัฐบาลมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ เชื่องบประมาณที่ได้รับช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้น

วันนี้ ( 9ธันวาคม 2565) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามทั่วไป โดย ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้ถาม กรณีการเพิ่มวงเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยขอทราบรายละเอียดที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อขยายการลงทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

และขอทราบรายละเอียดนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของรัฐบาลโดยการเพิ่มทุนหรือวงเงินการลงทุนให้กับกองทุนหมู่บ้าน ให้สามารถขยายการลงทุนประกอบกิจการในภาคการเกษตรหรือสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้ภาคการเกษตรและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบปัญหาหลายประการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงินงบประมาณรวม 80,000 ล้านบาท

"อนุชา" ปลุกกองทุนหมู่บ้านฯ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

ดำเนินการภายใต้สินเชื่อของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐจะดำเนินการชดเชยให้กับสถาบันการเงินตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของสถาบันการเงิน ในช่วงระหว่างปี 2567 - 2570 ซึ่งมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดังกล่าว ประกอบด้วย

(1) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว วงเงิน 60,000 ล้านบาท และ (2) มาตรการสร้างรายได้และการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 7,500 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG วงเงิน 12,500 ล้านบาท

 

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม มีแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้เตรียมจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,610 กองทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง บรรเทาความเดือนร้อน และเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน  และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ

 

และความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 13 ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด