ข่าว

“ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงอุตสาหกรรม  ย้ำ “ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ดึงความโดดเด่นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประชาชนหลายครัวเรือนขาดรายได้

“ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก 

ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น เกิดสภาวะแรงงานย้ายกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก เกิดการว่างงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตนจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในระดับชุมชน และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดจากอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนทั่วไทย

 

​สำหรับในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ในช่วงแรกมีประชาชนเข้ารับการอบรมกว่า 350,000 คน ซึ่งทางโครงการเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน เช่น การทำแชมพู สบู่ ใช้เอง ในเฟสที่ 2 จึงมีการเพิ่มเติมอาชีพเสริมใหม่ เช่น การทำน้ำพริกสมุนไพรและผงหมักนุ่มสูตรหม่าล่า โดยมีสถาบันอาหาร ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ความรู้ เน้นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นหลัก

“ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก 

นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสูตรใหม่ๆ ให้กับสินค้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ต่อไปยังทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างเดียว แต่ยังต้องทำให้ชุมชนที่มีพื้นฐานเป็นภาคเกษตรกรรมได้รับประโยชน์ไปด้วย

“ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก 
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้ทันต่อการค้าขายยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนได้ทุกช่องทาง สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

“ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก  “ดีพร้อม” ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ