ข่าว

กยท.ขับเคลื่อน Mobile Application ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพ "ยาง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กยท.ขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ จับมือบริษัทเอกชน 2 รายใหญ่ จัดทำ Mobile Application ให้สื่อสารทุกเรื่องเกี่ยวกับ "ยาง" ไปสู่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น RUBBER WAY ประเมินความเสี่ยงเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ร่วมกับ  บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือจัดทำเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกผ่านรูปแบบ Mobile Application เพื่อให้สมาชิกเกษตรกร "ชาวสวนยาง"และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการจาก กยท.

กยท.ขับเคลื่อน Mobile Application ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพ \"ยาง\"

ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การแจ้งเตือนที่สำคัญ การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งปัญหาการสำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกร การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการสนับสนุนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและความร่วมมือเอกชนที่เข้าร่วมได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนา รูปแบบการสื่อสารผ่านมาทางSmart Phone Application หรือ Platform  ต่างๆ มากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

ดังนั้น กยท.จึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชนดังกล่าวพัฒนา  Mobile Application ที่ใช้บน Smart Device ภายใต้การให้บริการของ กยท. มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร "ชาวสวนยาง "และประชาชนทั่วไป

กยท.ขับเคลื่อน Mobile Application ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพ \"ยาง\"

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของยางธรรมชาติในประเทศไทย (RUB BER WAY) ร่วมกับ บริษัท  RUBBER WAY PTE จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ของโลก คือ กลุ่ม
มิชลินและกลุ่มคอนติเนนเทิลให้การสนับสนุน โดยใช้แอพพลิเคชั่น RUBBER WAY เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ Supply Chain  ตลอดจนการวิเคราะห์ผลประเมินความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงที่ตรวจพบ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนา "ยางพารา" สู่ความยั่งยืนตามความต้องการของผู้ใช้ "ยาง"หลักของโลก

กยท.ขับเคลื่อน Mobile Application ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพ \"ยาง\"

รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการจำหน่าย "ยาง" ตรงสู่ผู้ผลิตยางล้อในราคาพิเศษและสร้างโอกาสประชาสัมพันธ์สวนยางยั่งยืนของไทยในเวทีโลก

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า  การประเมินความเสี่ยงผ่านแอพพลิเคชั่น RUBBER WAY ดังกล่าว จะดำเนินประเมิน 4 ด้านด้วยกันประกอบด้วย  1.การให้ความเคารพต่อบุคคล ในเรื่องของการจ้างงาน ค่าจ้าง แรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบการร้องเรียน  2.การดูแลสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการรักษาป่าและการครอบครองที่ดิน  3.การอบรมด้านการเกษตร และ4.ความโปร่งใสในการค้า  

 

ทั้งนี้การดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของยางธรรมชาติดังกล่าว กยท.จะให้การสนับสนุนบุคลากรลงสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565  มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานกยท.ทั้ง 7 เขต จำนวน 700 คน  เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนยางโดยตั้งเป้าทั้งโครงการจำนวน 155,348 ราย   แบ่งเป็นในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 46,604 รายหรือร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย และเหลืออีก108,744 รายหรือร้อยละ70 จะดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2566

 

แอปพลิเคชัน  RUBBERWAY  จะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการช่วยบริหารความเสี่ยงในเรื่องของห่วงโซ่ อุปทานหรือปริมาณการผลิตยาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและช่วยพัฒนาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ใช้ยางสามารถบริหารจัดการผลผลิต และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ