ข่าว

พาณิชย์-เกษตรฯ จับมือเปิดช่องทางพัฒนา "ข้าวไทย" สู่ตลาดโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พาณิชย์-เกษตรฯ จับมือเปิดช่องทางพัฒนา "ข้าวไทย" สู่ตลาดโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคต ข้าวไทย ให้กับชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ ที่เป็นรายได้ของชาวนา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ข้าวไทย" โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเกษตรกรจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท  พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

นายชาตรี บุญนาค  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ "ข้าวไทย" ส่งผลงานเข้าประกวดในข้าว 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง ซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 48 พันธุ์  เป็นพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 31 พันธุ์ที่ไดันำพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวด มาทดลองปลูกในแปลงของศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินการตัดสินผลการประกวดในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้

 

 สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินนั้น นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการจะทำการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดกับข้าวพันธุ์เดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งด้านการเพาะปลูกในแปลง การขัดสี คุณภาพทางกายภาพของเมล็ด คุณภาพทางเคมี และคุณภาพการหุงต้ม

 

 

ในการประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญ ในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ "ข้าวไทย" ที่สามารถตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคต "ข้าวไทย"ให้กับชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ ที่เป็นรายได้ของชาวนาพร้อมขบวนการผลิตและการตลาดทั้งวงจรอย่างมั่นคง 

 

โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ และประเทศไทยเป็นหนึ่งของแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ ด้วยสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และภูมิสังคมที่เอื้อต่อการนี้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ