วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:27 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 27,050 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,950 บาท

 

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 27,550 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 26,469.36 บาท

 

 

ราคาทอง

 

ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(11 พ.ค.) เวลา 16:45 น. (ครั้งที่ 2) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 27,050 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,950 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,550 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 26,469.36 บาท