ขอเชิญพบกับทิศทางยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรและอาหารไทย ให้ผงาดในตลาดโลกยุค New Normal ใน Town Hall “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

 

โดยพบกับวิสัยทัศน์จาก รัฐมนตรี 2 กระทรวงหลักที่จะนำพาให้ไทยส่งออกอาหารติด 1 ใน 10 ของโลก
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ROADMAP อาหารไทย อาหารโลก และ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เกษตรไทย มาตรฐานโลก 
ติดตามรับชมถ่ายทอดสด  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.