ข่าว

เอไอเอสจ่ายค่าคลื่น900งวดแรก8.6พันล.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ค่ายเอไอเอสหอบเงินจ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 งวดแรก รวมกว่า 8.6 พันล้าน พร้อมแบงก์การันตี กสทช.เตรียมนำส่งเข้าเป็นรายได้รัฐ


               นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (895 - 905 MHz คู่กับ 940 - 950 MHz) ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรก จำนวน 8,040 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 562.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,602.80 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้นำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 72,346.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล

               สำหรับขั้นตอนจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ต่อไป ส่วนเงินค่าประมูลงวดแรกที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น8,602.80ล้านบาท สำนักงานฯ จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

               ส่วนการชำระเงินประมูลงวดที่สอง จะชำระจำนวน4,020ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สามภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งงวดที่หนึ่งภายใน 15 วัน ขณะที่งวดที่สาม จะชำระจำนวน4,020ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สี่ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

               โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สองภายใน 15 วัน และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน59,574ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,170.18 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สามภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 4

               นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ทั้งการกำกับคุณภาพการให้บริการในเรื่องอัตราค่าบริการ การขยายโครงข่าย และคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย เพื่อคนไทยทุกคน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ