ข่าว

สมาคมแม่บ้านตำรวจชวนคู่สมรสเข้าโครงการ Money Management & Investment 67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมแม่บ้านตำรวจชวนคู่สมรสเข้าโครงการ Money Management & Investment ประจำปี 2567 ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย“

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money In Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย“ ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการหนี้สินในครอบครัว” มีผู้เขี่ยวชาญให้ความรู้ความเข้าใจการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างถูกต้อง

การวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การบริหารจัดการหนี้สินเพื่อลดหนี้สิน และการจัดทำงบการเงินในครอบครัว

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้กับตำรวจเป็นแบบองค์รวมให้ความรู้ทั้งคู่สามีและภรรยา ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนด้านการเงินในครอบครัว ผ่านกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมจะได้นำปัญหาด้านการเงินของตัวเองออกมาวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

โดย Jimmi The Coach องค์กรพัฒนาบุคลากรระดับต้นของเมืองไทย และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวิธีการสร้างความมั่งคั่งสามารถวางแผนปลดหนี้ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมแม่บ้านตำรวจชวนคู่สมรสเข้าโครงการ Money Management & Investment 67

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและคู่สมรสเข้าร่วมโครงการ Money Management & Investment ประจำปี 2567  ไม่มีค่าใช้จ่าย


สนใจสมัครด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-957-1666 พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ และผู้ประสานงานโครงการ Money Management & Investment สมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ