ข่าว

ลุ้นเชิญ 'นายกสภาทนายฯ' นั่งที่ปรึกษา กมธ.ถกยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กมธ.ตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ส่งหนังสือด่วนที่สุด เชิญ 'วิเชียร ชุบไธสง' นายกสภาทนายฯ นั่งที่ปรึกษาฯ ลุ้น 22 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ถึงนาย "วิเชียร ชุบไธสง​​​​​​นายกสภาทนายความ เพื่อขอเชิญเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

ความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร (ครั้งที่ 2) เมื่อวัน15 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการตั้งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ เพื่อให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อันอยู่ในหน้าที่ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิโทษกรรมในการนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า

นายวิเชียร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตลาดพ.ร.บ.นิโทษกรรม 

 

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิโทษกรรมจะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 22 ก.พ.ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ