ข่าว

โดน 'ใบสั่ง' ไม่ จ่ายค่าปรับ อดได้ ป้ายภาษี เช็ก ใบสั่งออนไลน์ ได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เริ่มแล้ว โดน 'ใบสั่ง' ไม่ จ่ายค่าปรับ อดได้ ป้ายภาษี ขนส่ง เชื่อมใบสั่งจราจรเข้าระบบ e-Service ย้ำ ต้องชำระค่าภาษีพร้อมค่าปรับ เช็ก ใบสั่งออนไลน์ ได้ที่นี่

ได้ “ใบสั่ง” ไม่จ่ายค่าปรับ อดได้รับ ป้ายภาษี กรมการขนส่งทางบก ประกาศ เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2566 ซึ่งระบบ e-Service ได้เชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบรถที่ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจร หากประสงค์จะชำระภาษีรถยนต์ ประจำปีผ่านระบบ e-Service จะต้องชำระค่าภาษีประจำปี พร้อม จ่ายค่าปรับ ใบสั่งที่ค้างชำระ (ถ้ามี)

 

 

 

ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก จำนวน 2 มาตรการ 

 

  • มาตรการที่ 1 การตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่ 9 ม.ค. 2566 ซึ่งมีผู้กระทำผิดกฎจราจรและถูกตัดคะแนนแล้ว จำนวน 15,456 ราย
  • มาตรการที่ 2 คือมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระ ตาม 141/1 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลใบสั่งค้างชำระ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้แบบ Real Time ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดให้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

 

สำหรับ มาตรการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี จะใช้กับรถยนต์ที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระ ซึ่งเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับตามที่กำหนด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะส่งข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก เมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปี แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) โดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี ซึ่งมีอายุ 30 วัน เพื่อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระ ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน แล้วจึงสามารถมารับป้ายภาษีได้

 

 

แต่หากประชาชนต้องการจะจ่ายค่าปรับในขณะต่อภาษี กฎหมายกำหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้นายทะเบียนสามารถรับชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชำระภาษี และรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันที

 

 

วิธีเช็ก “ใบสั่ง ออนไลน์”

 

  • สามารถตรวจสอบค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ https://ptm.police.go.th (e-Ticket ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน) คลิกที่นี่
  • กรอกเลขบัตรประชาชน
  • กรอกชื่อ-นามสกุล
  • กรอกเลขหลังประชาชน
  • กรอกเลขทะเบียนรถ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด