เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 คำสั่ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ คำสั่ง ที่ 363/2562 จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

              คำสั่ง ที่ 435/2562 จำนวน 47 ราย , คำสั่ง ที่ 436/2562 จำนวน 28 ราย , คำสั่ง ที่ 572/2562 จำนวน 46 ราย , คำสั่ง ที่ 689/2562 จำนวน 63 ราย , คำสั่ง ที่ 2541/2562 จำนวน 36 ราย ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

              สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นกลุ่มรอง ผกก.- สว. สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน , โรงพยาบาลตำรวจ , กองบินตำรวจ , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , กองบัญชาการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน รวม 222 ตำแหน่ง

 

 

 

คลอดอีก คำสั่ง รอง ผกก.- สว.จำนวน 222 ตำแหน่ง

 

 

 

คลอดอีก คำสั่ง รอง ผกก.- สว.จำนวน 222 ตำแหน่ง