เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่า

ในช่วงท้ายของการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ว่าได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยวางแผนจากระดับพื้นที่ มีการจัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบ และประสานความร่วมมือหมอกควันข้ามแดนตามกลไกอาเซียนอย่างจริงจัง เนื่องจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือส่วนหนึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการเฝ้าระวังและการดับไฟป่า รวมถึงมีแผนในการสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน 

          นางนฤมล กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ยังรายงานให้ที่ประชุม ครม.ทราบถึงสถานการณ์น้ำที่ขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณฝนตกหนัก อาจมีน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง โดยที่น่าเป็นห่วงคือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป โดยให้มีการตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมแผนเผชิญเหตุ แผนเตือนภัยล่วงหน้า ส่วนในภาคเหนือและภาคอีสาน ยังมีบางส่วนที่มีปัญหาภัยแล้ง จึงได้มีการวางแผนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน