6 กรกฎาคม 2562  นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค เปิดเผยว่า พรรคยังไม่ได้รับการประสานงานอย่างเป็นทางการจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พชปร.) เพื่อหารือต่อการจัดทำนโยบายร่วมกัน

 

 

 

               อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นพรรคส่งนโยบายที่ได้หาเสียงไปยังแกนนำพรรคพลังประชารัฐตามที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ประสานเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงเป็นนโยบายรัฐบาล เบื้องต้น มีนโยบายพรรคที่เสนอไป 7 ด้านเร่งด่วน คือ 1. การเกษตร 2. การศึกษา 3. สังคม 4. สาธารณสุข 5. กระจายอำนาจ 6. การท่องเที่ยว และ 7. ด้านพัฒนาเมือง

               นายนิกร เปิดเผยด้วยว่า จากกรณีที่คาดว่าตัวแทนของพรรคจะรับผิดชอบในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคยังส่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบ กระจายอำนาจการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 3. ควบคุม และแก้ปัญหามลพิษ 4. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน 5. พัฒนาคุณภาพการผลิตพลังงาน และแสวงหาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ 6. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์